page

produkt

Covid-19 IgG/IgM snabbtestkassett (kolloidalt guld)

Kort beskrivning:


Produktdetalj

Produkttaggar

/products/

Covid-19 IgG/IgM snabbtestkassett (kolloidalt guld)

Exakt, effektivt, vanligt förekommande.

1
1
1
1

1.[1AVSEDD ANVÄNDNING]

Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette är en lateral flow immunoanalys avsedd för kvalitativ detektering av SARS-CoV-2 nukleokapsidantigener i nasofaryngeala pinnprover och orofarynxpinnar från individer som misstänks för covid-19 av sin vårdgivare.

2. [LAGRING OCH STABILITET]

Förvara som förpackad i den förseglade påsen vid temperatur (4-30 ℃ eller 40-86 ℉). Satsen är stabil inom det utgångsdatum som är tryckt på etiketten.
När påsen öppnats ska testet användas inom en timme. Långvarig exponering för varm och fuktig miljö kommer att orsaka produktförsämring.
LOT och utgångsdatum trycktes på etiketten.

3. Provtagning

Nasofaryngeal pinnprov

Sätt in minispetssvamp med ett flexibelt skaft (tråd eller plast) genom näsborren parallellt med gommen (inte uppåt) tills motstånd uppstår eller avståndet är likvärdigt med det från örat till patientens näsborre, vilket indikerar kontakt med nasofarynx. Pinnen ska nå ett djup som är lika med avståndet från näsborrarna till den yttre öppningen av örat. Gnugga försiktigt och rulla pinnen. Lämna pinnen på plats i flera sekunder för att absorbera sekret. Ta långsamt bort pinnen medan du roterar den. Prover kan tas från båda sidor med samma pinne, men det är inte nödvändigt att ta prover från båda sidor om minispetsen är mättad med vätska från den första insamlingen. Om en avvikande septum eller blockering skapar svårigheter att få provet från ena näsborren, använd samma pinne för att få provet från den andra näsborren.

1

Orofaryngeal pinnprov

Sätt in en bomullspinne i det bakre svalget och tonsillarområdena. Gnid en bomullspinne över båda tonsillpelarna och den bakre munsvalget och undvik att röra tungan, tänderna och tandköttet.

1

Provberedning

Efter att pinnprover tagits kan pinnprover förvaras i extraktionsreagens som medföljer satsen. Kan även förvaras genom att sänka ned pinnhuvudet i ett rör som innehåller 2 till 3 ml viruskonserveringslösning (eller isoton saltlösning, vävnadsodlingslösning eller fosfatbuffert).

[PROV FÖRBEREDELSE]

1. Skruva av locket på ett extraktionsreagens. Lägg till allt provextraktionsreagens i ett extraktionsrör och placera det på arbetsstationen.

2. Sätt in pinnprovet i extraktionsröret som innehåller extraktionsreagens. Rulla pinnen minst 5 gånger samtidigt som du trycker huvudet mot botten och sidan av extraktionsröret. Lämna pinnen i extraktionsröret i en minut.

3.Ta bort pinnen samtidigt som du klämmer ihop sidorna av röret för att dra ut vätskan från pinnen. Den extraherade lösningen kommer att användas som testprov.

4. Sätt in en droppspets ordentligt i extraktionsröret.

1

(Bilden är endast för referenser, se materialobjektet.)

[TEST PROCEDUR]

1. Låt testenheten och proverna komma i jämvikt med temperaturen (15-30 ℃ eller 59-86 ℉) före testning.

2.Ta bort testkassetten från den förseglade påsen.

3. Vänd om på provextraktionsröret, håll provextraktionsröret upprätt, överför 3 droppar (ungefär 100 μL) till provbrunnen(S) på testkassetten och starta sedan timern. Se illustrationen nedan.

4.Vänta tills färgade linjer visas. Tolka testresultaten efter 15 minuter. Läs inte resultat efter 20 minuter.

5617

[TOLKNING AV RESULTAT]

Positivt:*Två rader visas. En färgad linje bör vara i kontrollområdet (C), och en annan skenbart färgad linje intill bör vara i testområdet (T). Positivt för närvaron av SARS-CoV-2 nukleokapsidantigen. Positiva resultat indikerar närvaron av virala antigener men klinisk korrelation med patientens historia och annan diagnostisk information är nödvändig för att fastställa infektionsstatus Positiva resultat utesluter inte bakteriell infektion eller samtidig infektion med andra virus. Det påvisade medlet är kanske inte den definitiva orsaken till sjukdomen.

Negativt: En färgad linje visas i kontrollområdet (C). Ingen linje visas i testområdet (T). Negativa resultat är presumtiva. Negativa testresultat utesluter inte infektion och bör inte användas som den enda grunden för behandling eller andra patienthanteringsbeslut, inklusive beslut om infektionskontroll, särskilt i närvaro av kliniska tecken och symtom som överensstämmer med COVID-19, eller hos dem som har varit i kontakt med viruset. Det rekommenderas att dessa resultat bekräftas med en molekylär testmetod, om nödvändigt, för patienthantering.

Ogiltig: Kontrollraden visas inte. Otillräcklig provvolym eller felaktiga procedurtekniker är de mest sannolika orsakerna till fel på kontrolllinjen. Gå igenom proceduren och upprepa testet med en ny testkassett. Om problemet kvarstår, sluta använda partiet omedelbart och kontakta din lokala distributör.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss